Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 4

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 3.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 8 wniosków o przyznanie dofinansowania. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej wszystkie wnioski uzyskały ocenę pozytywną i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa