Materiały dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli (podstawa programowa)

Ośrodek Rozwoju Edukacji − w ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej − opracował materiały i przeprowadził konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia, nauczycieli i konsultantów oraz doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów.

Materiały wraz z prezentacjami do podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 posłużyły pracownikom publicznych placówek doskonalenia do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w całej Polsce. Komplet materiałów udostępniamy Państwu na stronie ORE.

Relacje z poszczególnych konferencji są dostępne pod następującymi linkami:

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa