Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych – Kontakt

Anna Aleksandra Wesołowska
Kierownik projektu
tel. 22 345 37 74 wew. 214
e-mail: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl

Elżbieta Witkowska
Główny ekspert merytoryczny
tel. 22 345 37 71 wew. 224
e-mail: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Magdalena Jakubowska
Ekspert ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi
tel. 22 345 37 00 wew. 234
e-mail: magdalena.jakubowska@ore.edu.pl

Artur Wyroślak
Ekspert ds. koordynacji i nadzoru Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
tel. 22 345 37 00 wew. 468
e-mail: artur.wyroslak@ore.edu.pl

Piotr Czajka
Ekspert ds. koordynacji i nadzoru Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
tel. 22 345 37 00 wew. 438
e-mail: piotr.czajka@ore.edu.pl

Renata Pasymowska
Ekspert merytoryczny ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: renata.pasymowska@ore.edu.pl

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Ekspert merytoryczny ds. języków obcych
e-mail: malgorzata.piotrowska-skrzypek@ore.edu.pl

Beata Gawęcka-Ajchel
Ekspert merytoryczny ds. języków obcych
e-mail: beata.gawecka-ajchel@ore.edu.pl

Jolanta Kuligowska-Woszczyna
Ekspert merytoryczny ds. języków obcych
e-mail: jolanta.kuligowska-woszczyna@ore.edu.pl

Ewa Wódkowska
Ekspert merytoryczny ds. języków obcych
e-mail: ewa.wodkowska@ore.edu.pl

Marina Warsimaszwili
Ekspert merytoryczny ds. języków obcych
e-mail: marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Krystyna Łuniewska
Ekspert merytoryczny ds. języków obcych
e-mail: krystyna.luniewska@ore.edu.pl

Katarzyna Jasińska
Ekspert merytoryczny ds. przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego
e-mail: katarzyna.jasinska@ore.edu.pl

Beata Derkowska
Ekspert merytoryczny ds. przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego
e-mail: beata.derkowska@ore.edu.pl

Zbigniew Wiertel
Ekspert merytoryczny ds. przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego
e-mail: zbigniew.wiertel@ore.edu.pl

Małgorzata Iwanowska
Ekspert merytoryczny ds. przedmiotów przyrodniczych i podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów matematycznych i wychowania technicznego
e-mail: malgorzata.iwanowska@ore.edu.pl

Alicja Kasińska
Ekspert merytoryczny ds. przedmiotów przyrodniczych i podstaw przedsiębiorczości
e-mail: alicja.kasinska@ore.edu.pl

Jolanta Sawicka-Jurek
Ekspert merytoryczny ds. przedmiotów humanistycznych i wychowania obywatelskiego
e-mail: jolanta.sawicka-jurek@ore.edu.pl

Sylwia Łukasik-Gębska
Ekspert merytoryczny ds. przedmiotów humanistycznych i wychowania obywatelskiego
e-mail: sylwia.lukasik-gebska@ore.edu.pl

Bożena Solecka
Ekspert merytoryczny ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i WCAG (wytyczne dla dostępności treści internetowych)
e-mail: bozena.solecka@ore.edu.pl

Magdalena Brewczyńska
Ekspert merytoryczny ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i WCAG (wytyczne dla dostępności treści internetowych)
tel. 22 345 37 00 wew. 510
e-mail: magdalena.brewczynska@ore.edu.pl

Ewa Szczerba
Ekspert merytoryczny ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i WCAG (wytyczne dla dostępności treści internetowych)
e-mail: ewa.szczerba@ore.edu.pl

Maria Kaliszan-Kaźmierczak
Ekspert merytoryczny ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i WCAG (wytyczne dla dostępności treści internetowych)
e-mail: maria.kaliszan-kazmierczak@ore.edu.pl

Edyta Biernacka
Ekspert merytoryczny ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i WCAG (wytyczne dla dostępności treści internetowych)
e-mail: edyta.biernacka@ore.edu.pl

Karolina Kotorowicz-Jasińska
Ekspert merytoryczny ds. języków obcych
e-mail: karolina.kotorowicz-jasinska@ore.edu.pl

Rafał Jakubowski
Ekspert merytoryczny ds. przedmiotów matematycznych i wychowania technicznego
e-mail: rafal.jakubowski@ore.edu.pl

Krzysztof Błaszczak
Ekspert ds. przedmiotów matematycznych i wychowania technicznego
e-mail: krzysztof.blaszczak@ore.edu.pl

Magdalena Jankun
Ekspert merytoryczny ds. przedmiotów przyrodniczych i podstaw przedsiębiorczości
e-mail: magdalena.jankun@ore.edu.pl

Agnieszka Jaworska
Ekspert ds. przedmiotów matematycznych i wychowania technicznego
e-mail: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl

Anna Kasperska-Gochna
Ekspert merytoryczny ds. przedmiotów przyrodniczych i podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów matematycznych i wychowania technicznego
e-mail: anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl

Lena Tkaczyk
Ekspert merytoryczny ds. przedmiotów przyrodniczych i podstaw przedsiębiorczości
e-mail: lena.tkaczyk@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa