Modelowe programy nauczania dla KKZ

Beneficjent: Gmina Miasta Toruń/Centrum Kształcenia Ustawicznego

Tytuł projektu: Modelowe programy nauczania dla KKZ w obszarze turystyczno-gastronomicznym

 

Beneficjent: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Miasto Łódź

Tytuł projektu: Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym

 

Beneficjent: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Tytuł projektu: Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego 

Ostatnia aktualizacja: 29 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa