Harmonogram

Nazwa działaniaPlanowany termin zakończenia realizacji
Opracowanie, w ramach koncepcji, standardów technicznych e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowychXII 2024
I spotkanie ekspertów technicznych19 czerwca 2024
Opracowanie, w ramach koncepcji, standardów merytorycznych e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowychXII 2024
Odbiór e-materiałów opracowanych w konkursie - odbiór prototypów po ich weryfikacji XII 2026
Odbiór e-materiałów opracowanych w konkursie - przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zebranie w formie rekomendacji opinii z konsultacji udostępnionych respondentom i respondentkom prototypów e-materiałów XII 2026
Odbiór e-materiałów opracowanych w konkursie - odbiór gotowych e-materiałów po ich weryfikacji oraz udostępnienie e-materiałów na Zintegrowanej Platformie EdukacyjnejII 2028

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa