Szkolenie „Wykorzystanie ICT w nauczaniu i uczeniu się języków obcych”

Grupa uczestników wraz z prowadzącymi warsztaty
Grupa uczestników wraz z prowadzącymi warsztaty

W ramach współpracy ORE z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu w dniach 3–4 października br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyły się warsztaty poświęcone wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni i pracownicy placówek wspomagania pracy szkół w zakresie edukacji językowej. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim przez ekspertów z ECJN: Josepha Hopkinsa, Pauline Ernest oraz Aline Germain-Rutherford.

Nad sprawnym przebiegiem warsztatów czuwała Justyna Maziarska-Lesisz z Zespołu Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE.

Program szkolenia obejmował następujące moduły tematyczne:

  1. Prezentacja narzędzi ICT wykorzystywanych w ramach projektów realizowanych przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ICT-REV Use of ICT in support of language teaching and learning).
  2. Aspekty pedagogiczne tworzenia materiałów dydaktycznych w oparciu o zasoby ICT.
  3. Wykorzystanie ogólnodostępnych zasobów ICT w edukacji – omówienie potrzeb nauczycieli i ich niezbędnych umiejętności w zakresie korzystania z ICT.
  4. Wykorzystanie ICT w edukacji – dzielenie się dobrą praktyką oraz przygotowanie prezentacji zadań językowych z wykorzystaniem narzędzi ICT.
  5. Ewaluacja i podsumowanie spotkania.

Uczestnicy wysoko ocenili merytoryczną wartość warsztatów, wskazując na praktyczny aspekt przedstawionych treści, materiałów dydaktycznych oraz narzędzi. Podkreślano jednocześnie chęć wdrażania we własnej pracy dydaktycznej rozwiązań zaproponowanych przez trenerów oraz tych wypracowanych wspólnie w trakcie warsztatów. Wartością dodaną była również możliwość dzielenia się doświadczeniem i dobrą praktyką.

Trenerzy ECJN wyrazili podziękowanie osobom organizującym warsztaty – Justynie Maziarskiej-Lesisz oraz Elżbiecie Witkowskiej.

Grupa uczestników wraz z prowadzącymi warsztaty
Grupy przy pracy
Praca w grupach
Przygotowywanie materiałów
Przygotowywanie własnych materiałów
Trenerzy z ECJN
Trenerzy z ECJN
Zajęcia warsztatowe

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa