Zarządzanie oświatą

Kształtowanie sieci szkół

Organizacja i monitorowanie pracy szkół

Samorząd terytorialny a dyrektorzy szkół/status dyrektora

Wyzwania oświatowe JST

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa