Przedszkole Promujące Zdrowie

Przedszkole Promujące Zdrowie

W Polsce od połowy lat 90. XX w. powstaje wiele przedszkoli promujących zdrowie (PPZ). W swej pracy wykorzystują one koncepcję szkoły promującej zdrowie.

Z punktu widzenia działań w zakresie promocji zdrowia istnieje wiele odrębności między szkołą a przedszkolem. Dotyczą one zadań, warunków, organizacji życia, edukacji i pracy oraz społeczności tych dwóch instytucji. Z tego też powodu nie można automatycznie przenosić do PPZ wszystkich założeń szkół promujących zdrowie. Koncepcja i strategia działań w zakresie promocji zdrowia w przedszkolu powinny uwzględniać specyfikę przedszkola jako miejsca, gdzie wzmacnia się zdrowie jego społeczności.

Na wiek przedszkolny przypada kształtowanie się podstawowych zachowań zdrowotnych, a wszelkie nieprawidłowości mogą być trudne do zmiany w dalszych latach życia. Pracownicy przedszkola mają codzienny kontakt z rodzicami lub opiekunami dzieci, co stwarza ogromne możliwości współpracy w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych oraz tych dotyczących dbałości o zdrowie. Przedszkole odgrywa więc bardzo ważną rolę – taka szansa nie powtarza się już na kolejnych etapach edukacyjnych.

Polecany przez nas poradnik Przedszkole promujące zdrowie jest pierwszą publikacją w Polsce, która opisuje koncepcję i strategię tworzenia przedszkola promującego zdrowie. Powstał w odpowiedzi na prośby zgłaszane od wielu lat przez osoby wdrażające w przedszkolu działania z zakresu promocji zdrowia. Publikacja jest efektem współpracy z koordynatorami wojewódzkich i rejonowych sieci szkół promujących zdrowie oraz dyrektorami i koordynatorami ds. promocji zdrowia z dziesięciu przedszkoli uczestniczących w badaniach pilotażowych.

Korzystanie z poradnika i przestrzeganie opisanych w nim standardów oraz zasad planowania, tworzenia i ewaluacji działań przedszkola promującego zdrowie przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia wśród wychowanków, ich rodziców i wychowawców.

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa