Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia

4 K w szkołach ćwiczeń

fot.Fotolia.com

Kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbyło się 15 kwietnia 2020 r. przebiegało pod hasłem „Kompetencje przyszłości”.

Budowanie szkoły przyjaznej uczniowi

fot. Fotolia.com

Kolejne spotkanie uczestników sieci „Budowanie marki szkół ćwiczeń” przebiegało pod hasłem edukacji włączającej. Puntem wyjścia do dyskusji nad budowaniem szkoły ćwiczeń przyjaznej uczniowi były wyniki badania przeprowadzonego wśród szkół ćwiczeń, którego tematem była szeroko rozumiana dostępność.

Marka Szkoły Ćwiczeń

© peshkova /Photogenica

9 lutego 2021 r. odbyło się drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Budowanie marki szkół ćwiczeń”. Tematem wiodącym i obszarem do rozwoju stało się określenie głównych cech Szkół Ćwiczeń. Jakie miejsce zajmują w krajobrazie oświaty, jak są postrzegane, co robią i w jakim kierunku podążają?

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa