Harmonogram działań realizowanych w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Nazwa projektu: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

Numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-011/20

 

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa