Szkolenia e-learningowe dla samorządowców

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń e-learningowych, których celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą, wykorzystywania w procesie zarządzania rzetelnych danych i informacji oraz wdrażania w edukacji nowych technologii cyfrowych. Szkolenia adresowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły.

Szkolenia e-learningowe zostały przygotowane przez Partnera Ośrodka Rozwoju Edukacji – firmę VULCAN Sp. z o.o. w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnymi II etap”, realizowanego w latach 2012-2015. Przygotowane szkolenia nic nie straciły ze swojej aktualności, mogą być wykorzystywane w pracy samorządowca, jako kompendium wiedzy, lub wskazówka do doskonalenia własnych umiejętności zarządczych.

Tematy szkoleń:

 1. Technologie cyfrowe w oświacie
  Szkolenie ma na celu przygotowanie pracowników administracji samorządowej do wdrożenia nowoczesnych narzędzi cyfrowych do lokalnego systemu edukacji. Krok po kroku uczestnicy szkolenia mogą prześledzić kolejne etapy wprowadzania zmiany, która wiąże się zarówno z przygotowaniem infrastruktury technicznej (sieci i urządzeń elektronicznych) jak i przygotowaniu pracowników szkół
  i placówek do ich wykorzystywania w praktyce. Szkolenie składa się z trzech modułów;
  • Dobre praktyki w edukacji cyfrowej
  • Infrastruktura i zasoby ludzkie
  • Wdrażanie narzędzi cyfrowych w edukacji
 2. Zarządzać czy administrować oświatą?
  Szkolenie ma na celu przygotowanie pracowników administracji samorządowej do wykorzystywania w procesie zarządzania oświatą na poziomie lokalnym; danych, informacji, wskaźników oraz wyników badań i prognoz. Diagnozowanie stanu oświaty na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego ma istotne znaczenie w podejmowaniu racjonalnych decyzji zarządczych. Szkolenie składa się z trzech modułów;
  • Znaczenie informacji w zarządzaniu oświatą
  • Analiza wskaźników oświatowych
  • Optymalizacja wydatków w oświacie
  • Organizacja szkół a budżet JST
  • Optymalizacja obsługi finansowo-księgowej

Szkolenia e-learningowe mają jedną ważną zaletę, można je realizować w dowolnym miejscu i czasie wykorzystując Internet. Zawierają treści opracowane przez ekspertów z zakresu prezentowanej tematyki i są ilustrowane materiałami multimedialnymi. Obejmują także liczne przykłady odnoszące się do praktyki zarządzania oświatą.

Szkolenia uzupełnione są testami sprawdzającymi, w tym testem końcowym. Zaliczenie testu jest równoważne z uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu/certyfikatu, który automatycznie generowany jest przez system. Otrzymanie certyfikatu uzależnione jest od ukończenia wszystkich modułów danego kursu.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze szkoleń!

Już niedługo, po dokonaniu niezbędnych dostosowań, zamieścimy kolejne tematy szkoleń.

Zespół Projektu

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa