Modelowe programy kształcenia zawodowego i praktycznego

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu to produkty opracowane w 12 projektach w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Modelowe programy nauczania

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży elektryczno - energetycznej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży budowlanej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży inżynierii środowiska

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży hotelarsko - gastronomiczno - turystycznej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży teleinformatycznej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży instalacyjnej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży handlowej

Modelowa programy nauczania praktycznej nauki zawody w branży mechanicznej

Modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu w branży fryzjersko-kosmetycznej

Modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej

Modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu w branży opieki zdrowotnej

Modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu w branży pomocy społecznej

Modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu w branży transportu lotniczego

Modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu w branży transportu drogowego

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa