Materiały dla nauczycieli szkół ćwiczeń – Przedmioty przyrodnicze

1. Myślenie naukowe uczniów w edukacji przyrodniczej

Zeszyty:
1.1 Kształcenie myślenia naukowego uczniów w przedszkolnej edukacji przyrodniczej (PDF)
1.2 Kształcenie myślenia naukowego uczniów we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej (PDF)
1.3 Kształcenie myślenia naukowego uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej (PDF)
1.4 Kształcenie myślenia naukowego uczniów w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej (PDF)

Multimedia:
Jak przygotować kartę obserwacji (VIDEO)
Schemat zajęć IBSE w instytucji zewnętrznej (VIDEO)


2. Przedszkolna i wczesnoszkolna edukacja przyrodnicza we wszechstronnym rozwoju dziecka młodszego

Zeszyty:
2.1 Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne w przedszkolnej edukacji przyrodniczej (PDF)
2.2 Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób w przedszkolnej edukacji przyrodniczej (PDF)
2.3 Prowadzenie pomiarów w rozwoju psychofizycznym uczniów we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej (PDF)
2.4 Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej (PDF)

Multimedia:
Kompetencje społeczne i obywatelskie (PREZENTACJA HTML)
Infografika (PDF)


3. Aktywność badawcza uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

Zeszyty:
3.1 Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole podstawowej (PDF)
3.2 Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole podstawowej (PDF)
3.3 Aktywność badawcza uczniów w edukacji fizycznej w szkole podstawowej (PDF)
3.4 Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej w szkole podstawowej (PDF)

Multimedia:
Infografika 1 (PDF)
Infografika 2 (PDF)


4. Aktywność badawcza uczniów w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej

Zeszyty:
4.1 Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole ponadpodstawowej (PDF)
4.2 Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole ponadpodstawowej (PDF)
4.3 Aktywność badawcza uczniów w edukacji fizycznej w szkole ponadpodstawowej (PDF)
4.4 Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej w szkole ponadpodstawowej (PDF)

Multimedia:
Stellarium – domowe planetarium (VIDEO)
Infografika (PDF)


5. Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
5.1 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji biologicznej (PDF)
5.2 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji chemicznej (PDF)
5.3 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji fizycznej (PDF)
5.4 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji geograficznej (PDF)

Multimedia:
Wykorzystanie portalu Scholaris w edukacji chemicznej (VIDEO)
Google Earth (VIDEO)


6. Realizacja projektów uczniowskich i treści profilaktycznych w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII SP i szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
6.1 Realizacja projektów uczniowskich w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej (PDF)
6.2 Realizacja projektów uczniowskich w ramach ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej (PDF)
6.3 Realizacja treści profilaktycznych w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII SP (PDF)
6.4 Realizacja treści profilaktycznych w ramach ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej (PDF)

Multimedia:
Jaki powinien być dobry projekt? (PREZENTACJA HTML)
Infografika (PDF)


7. Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
7.1 Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji biologicznej (PDF)
7.2 Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji chemicznej (PDF)
7.3 Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji fizycznej (PDF)
7.4 Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji geograficznej (PDF)

Multimedia:
Pytania dobre i złe (VIDEO)
Technika grupy nominalnej (VIDEO)


8. Aktywizacja nauczania i pomiar dydaktyczny w edukacji przyrodniczej w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
8.1 Nieeksperymentalne metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej (PDF)
8.2 Nieeksperymentalne metody aktywizujące w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej (PDF)
8.3 Ocenianie wspierające aktywność badawczą uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej (PDF)
8.4 Ocenianie wspierające aktywność badawczą uczniów w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej (PDF)

Multimedia:
Infografika 1 (PDF)
Infografika 2 (PDF)


9. Rekomendacje w zakresie funkcjonowania pracowni przedmiotowych w edukacji przyrodniczej

Zeszyty:
9.1 Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z biologii (PDF)
9.2 Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z chemii (PDF)
9.3 Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z fizyki (PDF)
9.4 Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z geografii (PDF)

Multimedia:
Infografika 1 (PDF)
Infografika 2 (PDF)


10. Wykorzystanie potencjału otoczenia placówki w edukacji przyrodniczej

Zeszyty:
10.1 Style uczenia się a koncepcja outdoor education w kształceniu przedszkolnym (PDF)
10.2 Kształcenie wczesnoszkolne a środowisko naturalne oraz hodowle roślinne i zwierzęce (PDF)
10.3 Kształcenie w klasach IV–VIII szkoły podstawowej a instytucje popularyzujące naukę (PDF)
10.4 Kształcenie ponadpodstawowe a jednostki naukowe, instytucje popularyzujące naukę oraz metrologiczne (PDF)

Multimedia:
Jak zorganizować wyjście do zoo (VIDEO)
Jak powinniśmy zapisywać wyniki obserwacji? (VIDEO)

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa