Inspiracje artystyczne

Materiały pomocnicze dla nauczycieli do podręcznika „Nasz elementarz” dla klasy I

Materiały pomocnicze dla nauczycieli do podręcznika „Nasza szkoła”. Klasa 2

Materiały pomocnicze dla nauczycieli do podręcznika „Nasza szkoła”. Klasa 3

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa