Zindywidualizowane i spersonalizowane doradztwo metodyczne – kontakt

Magdalena Brewczyńska
Kierownik projektu
tel. 22 345 37 00 wew. 204
e-mail: magdalena.brewczynska@ore.edu.pl

Ewa Broma – Bąk
Menadżer projektu
tel. 22 570 83 29
e-mail: ewa.broma-bak@ore.edu.pl

Joanna Kulesza
Ekspert merytoryczny ds. procedur i wdrażania standardów
tel. 22 570 83 16
e-mail: joanna.kulesza@ore.edu.pl

Anna Marciniak
Ekspert merytoryczny ds. sieci współpracy i samokształcenia
tel. 22 570 83 00
e-mail: anna.marciniak@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa