Zindywidualizowane i spersonalizowane doradztwo metodyczne – Aktualności

Zindywidualizowane i spersonalizowane doradztwo metodyczne – Aktualności

Zespół konsultacyjno-doradczy rozpoczął pracę!

Źródło: Photogenica

23 maja 2024 r. została zainaugurowana praca Zespołu konsultacyjno-doradczego w ramach projektu „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego”. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Suchenek – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Jolanta Wach – Naczelnik Wydziału w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, eksperci z wieloletnim stażem w pełnieniu funkcji doradcy metodycznego, przedstawiciele zespołu projektowego oraz Wydziału Współpracy z Placówkami […]

Jaką rolę powinien pełnić doradca metodyczny?

Uczestnicy konferencji " Doradca metodyczny i jego rola w procesie budowania jakości uczenia się i nauczania”, zorganizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie 24 kwietnia 2024 r

W jaki sposób doradca metodyczny ma wspierać nauczycieli w cyfrowym świecie? Jakie kompetencje świadczą o jego profesjonalizmie? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Doradca metodyczny i jego rola w procesie budowania jakości uczenia się i nauczania”, zorganizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie 24 kwietnia 2024 roku. W trakcie konferencji podkreślano, że doradca metodyczny jest nauczycielem nauczycieli, który ze względu na swoje doświadczenie i dorobek zawodowy wspiera nauczycieli w ich […]

Doskonalenie zawodowe nauczycieli – faktyczna potrzeba czy tylko obowiązek?

19 kwietnia 2024 r. w odbyła się w Zielonej Górze pierwsza ogólnopolska debata „Doskonalenie zawodowe nauczycieli – faktyczna potrzeba czy tylko obowiązek? Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Lubuskiego – Marcina Jabłońskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty – Mariusza Biniewskiego. W debacie udział wzięli: parlamentarzyści, radni, samorządowcy, przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, uczelni wyższych, związków zawodowych, działacze organizacji pozarządowych oraz kierownik projektu „Opracowanie rozwiązań […]

Poszukujemy ekspertów do Zespołu konsultacyjno-doradczego

Źródło: photogenica

W ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie niekonkurencyjnym „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, przewiduje się powołanie zespołu konsultacyjno-doradczego. Do Zespołu ekspertów zostaną powołane cztery osoby, których zadaniem, w ścisłej współpracy z ekspertami pracującymi z ramienia Zamawiającego, będzie należało: opracowanie głównych wytycznych i założeń do diagnozy aktualnego […]

Nowy projekt ORE – „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego”

Zindywidualizowane i spersonalizowane doradztwo metodyczne

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął realizację projektu „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Projekt realizowany jest na podstawie Decyzji Ministra Edukacji z dnia  5 lutego 2024 r. 

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa