Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Nowe publikacje dla samorządowców

Zachęcamy do lektury nowych publikacji, będących podsumowaniem udziału Związku Miast Polskich w trwającym dwa lata projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”.  

Nowe filmy z przykładami dobrych praktyk samorządowych

Zapraszamy do zapoznania się z sześcioma nowymi filmami przygotowanymi w ramach projektu. Prezentują one związki między działaniami podejmowanymi przez samorząd a rozwojem szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Lokalne plany rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół opracowane przez JST uczestniczące w pilotażu

Prezentujemy 30 opracowanych w pilotażu lokalnych planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół. Plany zostały pogrupowane według typów jednostek samorządu terytorialnego (JST), tj. plany gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich oraz plany powiatów.

Rola JST w rozwijaniu szkół i kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów – poradnik dla samorządowców

W poradniku opracowano najważniejsze zagadnienia poruszane podczas szkoleń adresowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), zajmujących się planowaniem działań oświatowych, ukierunkowanych na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa