Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – kontakt

Katarzyna Nowakowska – kierownik projektu, główny ekspert merytoryczny
e-mail: katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-59

Anna Roszkiewicz – menadżer
e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-08

Marek Sołtysiak – referent ds. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
e-mail: marek.soltysiak@ore.edu.pl
tel. tel. 22 570 83 67

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa