Narzędzia do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Polecamy Państwa uwadze materiały dotyczące diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły oraz narzędzia diagnostyczne.

Od września 2017 r. szkoły i placówki oświatowe mają obowiązek opracowywania Programu wychowawczo-profilaktycznego.

Dla efektywnego planowania działań wychowawczych i profilaktycznych, które odpowiadają na aktualne potrzeby i problemy uczniów i rodziców,  w szkołach i placówkach oświatowych należy przeprowadzać diagnozę środowiska szkolnego.

Narzędzia opracowane w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „System oddziaływań profilaktycznych w Polsce – stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali” przygotował Zespół ekspertów: Robert Porzak, Krzysztof Ostaszewski, Jacek Pyżalski, Jakub Kołodziejczyk, Wiesław Poleszak, Grzegorz Kata.

Materiały edukacyjno-informacyjne są przeznaczone dla dyrektorów, specjalistów szkolnych oraz nauczycieli i zawierają:

  1. Podstawy teoretyczne – Kontekst teoretyczny niepożądanych zachowań dzieci
    i młodzieży.
  2. Narzędzia do badania wraz z instrukcjami dla:
  • uczniów szkół podstawowych – klasy I–III,
  • uczniów szkół podstawowych – klasy IV–VI,
  • uczniów szkół podstawowych – klas VII–VIII lub szkół gimnazjalnych,
  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych,
  • pracowników szkoły,
  • rodziców.

Narzędzia do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa