Materiały dla nauczycieli szkół ćwiczeń – Języki obce

1. Kształtowanie postaw autonomicznych
W zestawie znajdują się pomysły na kształtowanie postaw autonomicznych ucznia z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej stylów i strategii uczenia się języka obcego. Dodatkowo zawiera on opis metod i narzędzi wspierających rozwijanie postaw autonomicznych oraz wskazówki do opracowania treningu strategicznego.

Zeszyty:
1.1 Teoria w pigułce (PDF)
1.2 Poradnik mentora (PDF)
1.3 Zeszyt ćwiczeń (PDF)

Multimedia:
Każdy ma własną strategię (VIDEO)
Kilka słów o autonomii (VIDEO)
Infografika (JPG)


2. Kompetencje kluczowe na lekcji języka obcego
Zestaw opisuje modele rozwoju kompetencji ze wskazaniem praktycznych rozwiązań w zakresie pracy nad poszczególnymi sprawnościami językowymi.

Zeszyty:
2.1 Teoria w pigułce (PDF)
2.2 Poradnik mentora (PDF)
2.3 Zeszyt ćwiczeń (PDF)

Multimedia:
Running dictation (VIDEO)
Infografika (JPG)


3. Środowisko sprzyjające uczeniu się języka obcego
Zestaw podaje praktyczne wskazówki dotyczące tego w jaki sposób aranżować przestrzeń edukacyjną aby stworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się i nauczaniu języka obcego.

Zeszyty:
3.1 Teoria w pigułce (PDF)
3.2 Poradnik Mentora (PDF)
3.3 Zeszyt ćwiczeń (PDF)

Multimedia:
Aranżacja sali (VIDEO)
Infografika (JPG)


4. Rozwijanie motywacji do nauki języka obcego
Zestaw zawiera przegląd teorii motywacyjnych wraz ze wskazaniami jak wykorzystać je do budowania motywacji uczniów do uczenia się języka obcego.

Zeszyty:
4.1 Teoria w pigułce (PDF)
4.2 Poradnik mentora (PDF)
4.3 Zeszyt ćwiczeń (PDF)

Multimedia:
Jak rozwijać motywację uczniów (VIDEO)
Motywacja-ćw praktyczne (VIDEO)
Infografika (JPG)


5. Nowoczesne technologie w nauczaniu i uczeniu się języka obcego
Zestaw prezentuje praktyczne rozwiązania w zakresie wykorzystania narzędzi i aplikacji do uczenia się jak i nauczania języka.

Zeszyty:
5.1 Teoria w pigułce (PDF)
5.2 Poradnik mentora (PDF)
5.3 Zeszyt ćwiczeń (PDF)

Multimedia:
TIK na lekcji językowej (VIDEO)
TIK aplikacja hop4elt (VIDEO)
Infografika (JPG)


6. CLIL – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe
Zestaw opisuje model zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego.

Zeszyty:
6.1 Teoria w pigułce (PDF)
6.2 Poradnik mentora (PDF)
6.3 Zeszyt ćwiczeń (PDF)

Multimedia:
Czym jest dla mnie CLIL (VIDEO)
Wprowadzenie do lekcji CLIL (VIDEO)
Infografika (JPG)


7. CLIL w praktyce
Zestaw prezentuje w jaki sposób można realizować zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe na różnych etapach edukacyjnych.

Zeszyty:
7.1 Teoria w pigułce (PDF)
7.2 Poradnik mentora (PDF)
7.3 Zeszyt ćwiczeń (PDF)

Multimedia:
Lekcja CLIL (VIDEO)
Infografika (JPG)


8. Język angielski we wczesnej edukacji językowej
Zestaw zawiera teoretyczne podstawy edukacji językowej małych dzieci wraz z opisem wybranych metod nauczania.

Zeszyty:
8.1 Teoria w pigułce (PDF)
8.2 Poradnik mentora (PDF)
8.3 Zeszyt ćwiczeń (PDF)

Multimedia:
Jak uczą się dzieci (VIDEO)
Storytelling (VIDEO)
Infografika (JPG)


9. Planowanie i organizacja zajęć językowych
Zestaw zawierający praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania grupą oraz planowania i organizacji zajęć językowych.

Zeszyty:
9.1 Teoria w pigułce (PDF)
9.2 Poradnik mentora (PDF)
9.3 Zeszyt ćwiczeń (PDF)

Multimedia:
Planowanie lekcji (VIDEO)
Infografika (JPG)


10. Kompetencja interkulturowa
Zestaw odpowiada na pytania czym jest kompetencja interkulturowa i w jaki sposób rozwijać ją u uczniów na lekcji języka obcego.

Zeszyty:
10.1 Teoria w pigułce (PDF)
10.2 Poradnik mentora (PDF)
10.3 Zeszyt ćwiczeń (PDF)

Multimedia:
Podejście interkulturowe (VIDEO)
Rozwijanie kompetencji interkulturowej (VIDEO)
Infografika (JPG)

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa