Patronaty 2014

Patronaty 2014

II edycja konferencji „Dyrektor XXI wieku – bezpieczeństwo, mobilność, innowacyjność”

Dyrektor XXI wieku to pierwszy tego typu cykl konferencji w Polsce. Jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania społeczności Dyrektorów, którzy postrzegają siebie jako managerów innowacyjnych szkół, a w swoich placówkach wykorzystują lub zamierzają wykorzystać dzienniki elektroniczne nie tylko do dokumentowania przebiegu nauczania czy podnoszenia jakości kształcenia, ale również jako profesjonalne narzędzia wspierające Dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową.

Program Edukacyjny „Akademie Przyjaciół Pszczół”

Głównym celem programy oraz Akademii Przyjaciół Pszczół jest zwrócenie uwagi na wyjątkową i istotną rolę pszczół dla całego środowiska. Dążymy do wzrostu świadomości przyrodniczej oraz aktywizacji społeczności lokalnych w celu stwarzania środowiska przyjaznego pszczołowatym.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa