Administrator danych osobowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przetwarza dane osobowe w związku z realizacją zadań statutowych, programów rządowych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dokładamy starań by przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z obowiązującym prawem i bezpieczny. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych, celów i sposobu przetwarzania danych osobowych a także o prawach przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych dostępne są na niniejszej stronie a także na podstronach właściwych dla poszczególnych obszarów naszej działalności.

Dane Administratora:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 29
00-478 Warszawa
Telefon: 22 345 37 00
E-mail: sekretariat@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa