Brak kategorii

O nas

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej (skan dokumentu) [272 KB]

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej (wersja dostępna) [142 KB]

Z dniem 1 lipca 2016 roku nastąpiło włączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 30 z dnia 28 czerwca 2016 r. w w sprawie włączenia Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (skan dokumentu) [PDF. 898 kB]

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 30 z dnia 28 czerwca 2016 r. w w sprawie włączenia Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (wersja dostępna) [PDF. 161 kB]

Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Statut Ośrodka Rozwoju Edukacji – Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2022 r. [606,4 kB]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa