Podstawy programowe kształcenia w zawodach – 2019

Przepisy rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego stosuje się począwszy od:

roku szkolnego 2019/2020 w:

 1. klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
 2. semestrze I szkoły policealnej,
 3. klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
 4. klasie I pięcioletniego technikum,

roku szkolnego 2020/2021 w:

 1. semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991) określa się podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży:

 1. audiowizualnej (AUD), które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. budowlanej (BUD), które stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 3. ceramiczno-szklarskiej (CES), które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 4. chemicznej (CHM), które stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia; chemicznej i ochrony środowiska (CHM) (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2023 r.);
 5. drzewno-meblarskiej (DRM), które stanowią załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 6. ekonomiczno-administracyjnej (EKA), które stanowią załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 7. elektroenergetycznej (ELE), które stanowią załącznik nr 7 do rozporządzenia;
 8. elektroniczno-mechatronicznej (ELM), które stanowią załącznik nr 8 do rozporządzenia;
 9. fryzjersko-kosmetycznej (FRK), które stanowią załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 10. górniczo-wiertniczej (GIW), które stanowią załącznik nr 10 do rozporządzenia;
 11. handlowej (HAN), które stanowią załącznik nr 11 do rozporządzenia;
 12. hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), które stanowią załącznik nr 12 do rozporządzenia;
 13. leśnej (LES), które stanowią załącznik nr 13 do rozporządzenia;
 14. mechanicznej (MEC), które stanowią załącznik nr 14 do rozporządzenia;
 15. mechaniki precyzyjnej (MEP), które stanowią załącznik nr 15 do rozporządzenia;
 16. metalurgicznej (MTL), które stanowią załącznik nr 16 do rozporządzenia;
 17. motoryzacyjnej (MOT), które stanowią załącznik nr 17 do rozporządzenia;
 18. ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), które stanowią załącznik nr 18 do rozporządzenia;
 19. ogrodniczej (OGR), które stanowią załącznik nr 19 do rozporządzenia;
 20. opieki zdrowotnej (MED), które stanowią załącznik nr 20 do rozporządzenia;
 21. poligraficznej (PGF), które stanowią załącznik nr 21 do rozporządzenia; poligraficzno-księgarskiej (PGF) (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2023 r.);
 22. pomocy społecznej (SPO), które stanowią załącznik nr 22 do rozporządzenia;
 23. przemysłu mody (MOD), które stanowią załącznik nr 23 do rozporządzenia;
 24. rolno-hodowlanej (ROL), które stanowią załącznik nr 24 do rozporządzenia;
 25. rybackiej (RYB), które stanowią załącznik nr 25 do rozporządzenia;
 26. spedycyjno-logistycznej (SPL), które stanowią załącznik nr 26 do rozporządzenia;
 27. spożywczej (SPC), które stanowią załącznik nr 27 do rozporządzenia;
 28. teleinformatycznej (INF), które stanowią załącznik nr 28 do rozporządzenia;
 29. transportu drogowego (TDR), które stanowią załącznik nr 29 do rozporządzenia;
 30. transportu kolejowego (TKO), które stanowią załącznik nr 30 do rozporządzenia;
 31. transportu lotniczego (TLO), które stanowią załącznik nr 31 do rozporządzenia;
 32. transportu wodnego (TWO), które stanowią załącznik nr 32 do rozporządzenia.

Dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego stanowią załącznik nr 33 do rozporządzenia.

Podstawy programowe są opracowane dla zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U z 2019 r. poz. 316).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 82).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1459)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 211)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 204)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1109)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 183)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1119)

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 24)

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitegotekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 611)

Nazwa zawoduSymbol cyfrowy zawodu
Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2023 r.)343919
Animator rynku książki (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2023 r.)343305
Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej343902
Asystent osoby niepełnosprawnej341201
Asystentka stomatologiczna325101
Automatyk731107
Betoniarz-zbrojarz711402
Blacharz721301
Blacharz samochodowy721306
Cieśla711501
Cukiernik751201
Dekarz712101
Drukarz fleksograficzny732209
Drukarz offsetowy732210
Elektromechanik741201
Elektromechanik pojazdów samochodowych741203
Elektronik742117
Elektryk741103
Florysta343203
Fotograf343101
Fryzjer514101
Garbarz skór753501
Górnik eksploatacji otworowej811301
Górnik eksploatacji podziemnej811101
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż811102
Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny811112
Higienistka stomatologiczna325102
Jeździec516408
Kaletnik753702
Kamieniarz711301
Kelner513101
Kierowca mechanik832201
Kominiarz713303
Koszykarz-plecionkarz731702
Kowal722101
Krawiec753105
Kucharz512001
Kuśnierz753106
Lakiernik samochodowy713203
Magazynier-logistyk432106
Mechanik motocyklowy723107
Mechanik pojazdów kolejowych (Opracowano na podstawie rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r.)
723318
Mechanik pojazdów samochodowych723103
Mechanik precyzyjny731103
Mechanik-monter maszyn i urządzeń723310
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej817212
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych834103
Mechatronik742118
Modelarz odlewniczy721104
Monter budownictwa wodnego711701
Monter izolacji budowlanych712401
Monter izolacji przemysłowych712403
Monter jachtów i łodzi711505
Monter kadłubów jednostek pływających721406
Monter konstrukcji budowlanych711102
Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2022 r.)
711906
Monter nawierzchni kolejowej711603
Monter sieci i instalacji sanitarnych712618
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych742202
Monter stolarki budowlanej712906
Monter systemów rurociągowych712613
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie712905
Murarz-tynkarz711204
Obuwnik753602
Ogrodnik611303
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych814209
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych834209
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych812107
Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2023 r.)817213
Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego812122
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego816003
Operator maszyn i urządzeń przeróbczych811205
Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2023 r.)313211
Operator maszyn leśnych834105
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym815204
Operator obrabiarek skrawających722307
Operator procesów introligatorskich732305
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego818115
Operator urządzeń przemysłu chemicznego813134
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego818116
Opiekun medyczny z kwalifikacją MED.03.532102
Opiekun medyczny z kwalifikacją MED.14. (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 27 stycznia 2021 r.)532102
Opiekun osoby starszej341202
Opiekun w domu pomocy społecznej341203
Opiekunka dziecięca325905
Opiekunka środowiskowa341204
Optyk-mechanik731104
Ortoptystka325906
Piekarz751204
Podolog
(Opracowano na podstawie rozporządzenia z dnia 28 maja 2021 r.)
323014
Pracownik obsługi hotelowej962907
Pracownik pomocniczy fryzjera932920
Pracownik pomocniczy gastronomii941203
Pracownik pomocniczy krawca932915
Pracownik pomocniczy mechanika932916
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej911205
Pracownik pomocniczy stolarza932918
Pracownik pomocniczy ślusarza932917
Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2023 r.)932922
Protetyk słuchu321401
Przetwórca mięsa751108
Przetwórca ryb751103
Pszczelarz612302
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych731808
Rolnik613003
Rybak śródlądowy622201
Sprzedawca522301
Stolarz752205
Ślusarz722204
Tapicer753402
Technik administracji334306
Technik agrobiznesu331402
Technik analityk311103
Technik animacji filmowej (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2023 r.)343920
Technik aranżacji wnętrz (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2023 r.)311224
Technik architektury krajobrazu314202
Technik archiwista441403
Technik automatyk311909
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym311407
Technik awionik315316
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy325509
Technik budownictwa kolejowego311220
Technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.01.311204
Technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.08.311204
Technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.14.311204
Technik budownictwa wodnego311205
Technik budowy dróg311216
Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin311945
Technik budowy jednostek pływających311942
Technik ceramik na podbudowie kwalifikacji CES.01.311944
Technik ceramik na podbudowie kwalifikacji CES.05. (Opracowano na podstawie rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r.)
311944
Technik chłodnictwa i klimatyzacji311929
Technik dekarstwa311221
Technik dentystyczny321402
Technik ekonomista331403
Technik eksploatacji portów i terminali333106
Technik elektroautomatyk okrętowy (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2022 r.)
315106
Technik elektroenergetyk transportu szynowego311302
Technik elektromobilności (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2023 r.)311519
Technik elektronik311408
Technik elektroniki i informatyki medycznej311411
Technik elektroradiolog321103
Technik elektryk311303
Technik energetyk311307
Technik farmaceutyczny321301
Technik fotografii i multimediów343105
Technik garbarz311912
Technik gazownictwa z kwalifikacjami BUD.16. i BUD.17.311913
Technik gazownictwa z kwalifikacjami BUD.28. i BUD.29. (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r.)311913
Technik geodeta311104
Technik geolog311106
Technik gospodarki odpadami (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2023 r.)325515
Technik górnictwa odkrywkowego311701
Technik górnictwa otworowego311702
Technik górnictwa podziemnego311703
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej311943
Technik handlowiec522305
Technik hodowca koni z kwalifikacją ROL.01.314203
Technik hodowca koni z kwalifikacją ROL.07.314203
Technik hotelarstwa422402
Technik informatyk351203
Technik inżynierii sanitarnej311218
Technik inżynierii środowiska i melioracji311208
Technik izolacji przemysłowych (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2022 r.)
311608
Technik księgarstwa z kwalifikacją HAN.03.522306
Technik księgarstwa z kwalifikacją PGF.10. (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2023 r.)522306
Technik leśnik314301
Technik logistyk333107
Technik lotniskowych służb operacyjnych315406
Technik masażysta325402
Technik mechanik lotniczy315317
Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.03.311504
Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.05.311504
Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.08.311504
Technik mechanik okrętowy315105
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki311515
Technik mechatronik311410
Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2022 r.)
311222
Technik nawigator morski315214
Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2022 r.)
311223
Technik obuwnik311916
Technik ochrony fizycznej osób i mienia541315
Technik ochrony środowiska325511
Technik odlewnik na podbudowie kwalifikacji MTL.01.311705
Technik odlewnik na podbudowie kwalifikacji MTL.02.311705
Technik ogrodnik314205
Technik optyk325302
Technik organizacji turystyki422104
Technik ortopeda321403
Technik papiernictwa311601
Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny311709
Technik pojazdów kolejowych (Opracowano na podstawie rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r.)
311518
Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MOT.02.311513
Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MOT.05.311513
Technik pożarnictwa311919
Technik prac biurowych411004
Technik procesów drukowania na podbudowie kwalifikacji PGF.01.311935
Technik procesów drukowania na podbudowie kwalifikacji PGF.02.311935
Technik procesów introligatorskich311936
Technik programista351406
Technik przemysłu drzewnego (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2023 r.)311948
Technik przemysłu jachtowego (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2022 r.)
311947
Technik przemysłu metalurgicznego311708
Technik przemysłu mody311941
Technik przeróbki kopalin stałych311706
Technik przetwórstwa mleczarskiego314402
Technik pszczelarz314206
Technik rachunkowości431103
Technik realizacji nagłośnień352124
Technik realizacji nagrań352123
Technik reklamy333907
Technik renowacji elementów architektury311210
Technik robotyk
(Opracowano na podstawie rozporządzenia z dnia 28 maja 2021 r.)
311413
Technik robót wykończeniowych w budownictwie311219
Technik rolnik314207
Technik rybactwa śródlądowego314208
Technik rybołówstwa morskiego315215
Technik spawalnictwa na podbudowie kwalifikacji MEC.03. (Opracowano na podstawie rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r.)
311516
Technik spawalnictwa na podbudowie kwalifikacji MEC.04. (Wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2021 r.)311516
Technik spawalnictwa na podbudowie kwalifikacji MEC.08.(Opracowano na podstawie rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r.)
311516
Technik spawalnictwa na podbudowie kwalifikacji TWO.03.(Opracowano na podstawie rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r.)
311516
Technik spedytor333108
Technik sterylizacji medycznej321104
Technik stylista
(Opracowano na podstawie rozporządzenia z dnia 28 maja 2021 r.)
311946
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej311412
Technik technologii chemicznej311603
Technik technologii drewna311922
Technik technologii szkła311925
Technik technologii wyrobów skórzanych na podbudowie kwalifikacji MOD.02.311926
Technik technologii wyrobów skórzanych na podbudowie kwalifikacji MOD.04.311926
Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.01.314403
Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.02.314403
Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.03.314403
Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.04.314403
Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.05.314403
Technik teleinformatyk351103
Technik telekomunikacji352203
Technik transportu drogowego311927
Technik transportu kolejowego311928
Technik turystyki na obszarach wiejskich515205
Technik tyfloinformatyk351204
Technik urządzeń dźwigowych311940
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej311930
Technik usług fryzjerskich514105
Technik usług kelnerskich513102
Technik usług kosmetycznych514207
Technik usług pocztowych i finansowych421108
Technik weterynarii324002
Technik wiertnik311707
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych311931
Technik włókiennik311932
Technik żeglugi śródlądowej315216
Technik żywienia i usług gastronomicznych343404
Terapeuta zajęciowy325907
Wiertacz811305
Zdobnik ceramiki (Opracowano na podstawie rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r.)731609
Zdun711203
Zegarmistrz731106
Złotnik-jubiler731305

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa