Harmonogram działań w ramach projektu Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Nazwa działaniaPlanowany termin realizacji
Organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych na temat roli i zadań Centrów Wsparcia w systemie oświaty dla kadry SCWEW, szkół i JSTI kwartał 2021
(27.01–17.02.2021)
Udostępnienie Modelu SCWEW do pilotażuI kwartał 2021
(31.03.2021)
Utworzenie Centrum Koordynującego
(CK-SCWEW)
IV kwartał 2021 - II kwartał 2023
Opracowanie programów szkoleń dla liderów i kadry SCWEW24.05 –14.06.2021
Wypracowanie procedur i narzędzi do monitorowania oceny stopnia realizacji i efektywności działań podejmowanych przez SCWEWI–II kwartał 2022
Przeprowadzenie szkoleń dla lidera SCWEW
(konkurs podstawowy)
stacjonarnie
I szkolenie – 26 – 27.08.2021
II szkolenie – 22 – 23.09. 2021
Przeprowadzenie szkoleń dla lidera SCWEW (konkurs dodatkowy)
online
I szkolenie – 30 – 31.03.2022
II szkolenie – 05 – 06.05. 2022
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEW
(konkurs podstawowy)
stacjonarnie
I grupa – 12 – 16.09.2021
II grupa – 17 – 21.09.2021
III grupa – 27.09 – 01.10.2021
IV grupa - 02.10-06.10.2021
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEW
(konkurs podstawowy)
online
I grupa – 30.08-07.09.2021
II grupa –02.09.-09.09.2021
III grupa – 06.09 – 14.09.2021
IV grupa – 08.09-16.09.2021
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEW
(konkurs podstawowy)
samokształcenie
od 1 września do 17 grudnia
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEW
(konkurs dodatkowy)
online grupa I oraz grupa II
04-05.04.2022
07–08.04.2022
12–13.04.2022
21–22.04.2022
25–26.04.2022
28–29.04.2022
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEW
(konkurs dodatkowy)
samokształcenie
od 21 lutego do 31marca 2022
Monitorowanie i ewaluacja działań SCWEWI kwartał 2022 – II kwartał 2023
Organizacja wsparcia Liderów i kadry SCWEW (szkolenia uzupełniające)I i II grupa – 11.01-12.01.2023
III i IV grupa –16.01.-17.01.2023
V i VI grupa – 23.01 – 24.01.2023
VII i VIII grupa – 25.01-26.01.2023
IX i X grupa - 01.02-02.02.2023
XI i XII grupa - 06.02-07.02.2023
XIII grupa - 13.02-14.02.2023
XIV grupa - 15.02-16.02.2023
Organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych na temat roli i zadań Centrów Wsparcia w systemie oświaty dla kadry SCWEW, szkół i JSTII kwartał 2023
Organizacja Konferencji - Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi30 - 31.01.2023
Organizacja Konferencji podsumowującej projekt5 - 6 czerwca 2023
Opracowanie systemu zapewnienia jakości działań SCWEWI - III kwartał 2023
Opracowanie końcowej wersji Modelu SCWEW, uwzględniającego wnioski z pilotażowego wdrożeniaIII kwartał 2023

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa