Multimedialne zasoby z edukacji społecznej

Rycerskie sposoby na stres. Czy Ateńczycy byli tolerancyjni? Przed nami egzamin, czyli o presji… Co zrobić, żeby polubić siebie? Te i wiele innych zasobów edukacyjnych rozwijających umiejętności psychospołeczne uczniów I, II i III etapu edukacyjnego można znaleźć na platformie scholaris.edu.pl

Każdy pakiet edukacyjny składa się ze scenariuszy oraz materiałów pomocniczych (kart pracy, materiałów dla uczniów) oraz zasobów multimedialnych (gier edukacyjnych, filmów lub słuchowisk).

Prezentowane materiały edukacyjne umożliwiają:

  • wspomaganie rozwoju, wychowania i kształcenia uczniów, w tym uczniów zdolnych w obszarze dotyczącym edukacji społecznej także z uwzględnieniem treści zawartych w „Podstawie Programowej” w zakresie edukacji społecznej,
  • uzyskanie przez uczniów określonej wiedzy i umiejętności, w tym poszerzanie tej wiedzy z zakresu umiejętności społecznych.

Scenariusze zajęć zostały opracowane w układzie spiralnym, uwzględniającym zwiększanie zakresu i stopnia nabywanej wiedzy i umiejętności, tak aby możliwa była realizacja tych samych treści w rozszerzonym wymiarze w kolejnych latach edukacji ucznia.

Zapraszamy do korzystania z materiałów nauczycieli i specjalistów zainteresowanych:

  • stosowaniem skutecznych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej na I, II oraz III etapie edukacyjnym w zakresie rozwijania zdolności społecznych i umiejętności społecznych uczniów,
  • rozpoznawaniem potrzeb i możliwości uczniów zdolnych ważnych z punktu widzenia danego etapu rozwojowego i edukacyjnego dziecka oraz jego środowiska wychowania,
  • zaplanowaniem interesujących zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szczególności dotyczących wspierania ucznia zdolnego w obszarze edukacji społecznej.

Zasoby dla I etapu edukacyjnego

Zasoby dla II etapu edukacyjnego

Zasoby dla III etapu edukacyjnego

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa