System rekomendacji – Kontakt

Autor programu lub podmiot ubiegający się o rekomendację wypełnia i przesyła opis programu wraz z wymaganymi załącznikami do zespołu ds. rekomendacji wyłącznie przez formularz na stronie Banku Programów.

Skład zespołu

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Robert Frączek robert.fraczek@kcpu.gov.pl

Anna Radomska anna.radomska@kcpu.gov.pl

Anna Borucka  anna.borucka@kcpu.gov.pl

Bartosz Kehl bartosz.kehl@kcpu.gov.pl

Danuta Muszyńska danuta.muszynska@kcpu.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Jolanta Zawór jolanta.zawor@ore.edu.pl

Joanna Kulesza joanna.kulesza@ore.edu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Agnieszka Pisarska agapisar@ipin.edu.pl

Katarzyna Dąbrowska dabrow@ipin.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa