Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci w wieku 10-15 lat

„Europejskie portfolio językowe dla uczniów od 10 do 15 lat” jest dokumentem towarzyszącym uczniowi w procesie uczenia się języka oraz zdobywania doświadczeń interkulturowych. Dzięki pracom zebranym w dossier oraz pozostałym informacjom z biografii językowej uczniowie mogą zaprezentować własną sylwetkę językowo-kulturową. Szczególną wartością europejskiego portfolio językowego jest fakt, że wspomaga ono proces nauczania i uczenia się języka przez kształtowanie samodzielnych, świadomych i odpowiedzialnych postaw[1]. Portfolio pomaga w uświadomieniu uczniowi jego roli w osiąganiu postępów w nauce co wzmacnia wewnętrzna motywację do uczenia się języka obcego.

Nowe EPJ dla dzieci w wieku 10-15 lat

EPJ dla dzieci w wieku 10-15 lat zawiera:

[1] Czego Janek się nauczy… – przewodnik metodyczny dla nauczycieli, B. Głowacka, ORE, Warszawa 2013

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa