Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych – kontakt

Anna Aleksandra Wesołowska
Kierownik projektu
tel. 22 345 37 74 wew. 214
e-mail: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl

Magdalena Jakubowska
Ekspert ds. upowszechniania i komunikacji
tel. 22 345 37 00 wew. 234
e-mail: magdalena.jakubowska@ore.edu.pl

Magdalena Brewczyńska
Główny ekspert merytoryczny
tel. 22 345 37 00 wew. 204
e-mail: magdalena.brewczynska@ore.edu.pl

Elżbieta Witkowska
Główny ekspert merytoryczny
tel. 22 345 37 00 wew. 224
e-mail: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Barbara Muszyńska
Ekspert ds. wdrożenia zestawów edukacyjnych (obszar języków obcych)
e-mail: barbara.muszynska@ore.edu.pl

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Ekspert ds. wdrożenia zestawów edukacyjnych (obszar języków obcych)
e-mail: malgorzata.piotrowska-skrzypek@ore.edu.pl

Grażyna Wiśniewska
Ekspert ds. wdrożenia zestawów edukacyjnych (obszar przedmiotów przyrodniczych)
e-mail: grazyna.wisniewka@ore.edu.pl

Małgorzata Iwanowska
Ekspert ds. wdrożenia zestawów edukacyjnych (obszar przedmiotów matematycznych)
e-mail: malgorzata.iwanowska@ore.edu.pl

Sylwia Łukasik-Gębska
Ekspert ds. wdrożenia zestawów edukacyjnych (obszar przedmiotów humanistycznych)
e-mail: sylwia.lukasik-gebska@ore.edu.pl

Renata Pasymowska
Ekspert ds. wdrożenia zestawów edukacyjnych (obszar wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej)
e-mail: renata.pasymowska@ore.edu.pl

Zbigniew Wiertel
Ekspert ds. wdrożenia zestawów edukacyjnych (obszar przedmiotów artystycznych)
e-mail: zbigniew.wiertel@ore.edu.pl

Anna Krawczuk
Ekspert ds. technologii w edukacji
e-mail: anna.krawczuk@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa