Materiały do pobrania – programy nauczania – programy do szkoły podstawowej

Edukacja wczesnoszkolna

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa