Golden Five − Informacje o programie

Program „Golden Five” jest produktem 3-letniego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius 2.1, koordynowanego przez Uniwersytet w Sewilli. Kraje uczestniczące w projekcie to: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy.

 

Autorzy Programu:

  • Maria Jose’ Lera – Wydział Psychologii Uniwersytetu w Sewilli (koordynator);
  • Elena Buccoliero – PROMECO, Ferrara;
  • Knud Jensen, Frode Josang – „Ramsvik Utadrettet Virksomhet”, Stavanger;
  • Joanna Szymańska – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa;
  • Joelle Timmermans – Le Suflee, Bruksela.

Międzynarodowy program przygotowuje nauczycieli, zwłaszcza wychowawców klas, do wspierania uczniów oraz radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie.

Wdrażanie programu w szkole/klasie pozwala nauczycielom poszerzyć praktyczne umiejętności w kilku obszarach: zarządzania klasą i indywidualizowania nauczania, by zwiększyć motywację uczniów do nauki, budowania pozytywnych relacji z uczniami i z rodzicami, kreowania dobrego klimat w klasie.

Adresaci Programu:

Nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy, uczniów w wieku 11–15 lat.

Docelowo uczniowie, szczególnie z klas IV i I ponadpodstawowych.

Cel ogólny:

Wspieranie osiągnięć szkolnych i rozwoju osobistego uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie.
  2. Poprawa klimatu społecznego w klasie (m.in. relacji interpersonalnych).
  3. Poprawa osiągnieć edukacyjnych uczniów (m.in. frekwencji).
  4. Wzmocnienie zachowań prospołecznych uczniów (m.in. umiejętności życiowych).

Golden Five w 2008 r. znalazł się na liście dwunastu wyróżnionych projektów uznanych za najlepsze przykłady dobrej praktyki na poziomie europejskim (Best Practice).

W 2009 r., ogłoszonym w Unii Europejskiej Rokiem Innowacyjności i Kreatywności, program otrzymał brązowy medal Komisji Europejskiej za kreatywność i innowacyjne rozwiązania w doskonaleniu nauczycieli.

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa