Publikacje w przygotowaniu

  1. Praca zbiorowa – Wielka sprawa, czyli o prawach Małego Pacjenta. Informator dla prowadzących zajęcia w klasach I-III
  2. Praca zbiorowa – Wielka sprawa, czyli o prawach Małego Pacjenta. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas I-III 
  3. T. Jadczak-Szumiło – Wsparcie dzieci i młodzieży z FASD
  4. Praca zbiorowa – Nieletnie matki i ich dzieci
  5. J. Sikora, J. Zawór – W stresie. Strategia oswajania (z serii Zdrowie psychiczne)
  6. K. Pomorska – Uczeń ze spektrum autyzmu – informacje dla nauczycieli i rodziców
  7. D. Żuchowska – Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego
  8. E. Michalak – Awans zawodowy nauczyciela, cz. II

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa