Jak prowadzić sieci współpracy i samokształcenia?

Materiały szkoleniowe:

Materiały pomocnicze:

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa