Specjalne potrzeby edukacyjne – Edukacja najmłodszych

Serie publikacji „One są wśród nas”

Materiały z konferencji pt. „Kompleksowe rozwiązania w edukacji w obszarze pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ucznia 6-letniego” – 21 marca 2014 r.

Materiały z konferencji „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole” – Warszawa 21 marca 2013 r.

Poradniki

Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa