Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów dostosowanych do potrzeb rynku pracy – Aktualności

Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów dostosowanych do potrzeb rynku pracy – Aktualności

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa z zestawami narzędzi edukacyjnych

Źródło: https://zpe.gov.pl/

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025 koncentrują się na nowoczesnym podejściu do edukacji, rozwijaniu kompetencji cyfrowych, edukacji obywatelskiej i prozdrowotnej, wsparciu psychologicznym oraz uwypukleniu funkcji uczenia się przez całe życie. Działania te mają na celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji, która odpowiada na wyzwania współczesnego świata oraz przygotowuje uczniów do życia w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie. W dzisiejszym prężnie rozwijającym się świecie, umiejętności cyfrowe stają się kluczowym elementem […]

Canva i Zestawy Narzędzi Edukacyjnych – kreatywna synergia w edukacji

W maju br. Ministerstwo Edukacji Narodowej nawiązało partnerstwo z firmą Canva – globalną platformą do komunikacji wizualnej. W ramach programu Canva for Education wszyscy nauczyciele uczący w szkołach i uczniowie od klasy IV szkoły podstawowej otrzymali bezpłatny dostęp do zaawansowanej wersji platformy. W ramach Zestawów Narzędzi Edukacyjnych (ZNE) Canva również jest wykorzystywana jako jeden z elementów wspierających kreatywne i efektywne uczenie się. Dlaczego pracujemy z Canvą? Dzięki intuicyjnemu […]

Prezentacja programów nauczania i scenariuszy lekcji do języków obcych I i II etapu edukacyjnego

Źródło: YouTube

Zapraszamy do wysłuchania wstępu teoretycznego do opracowanych przez dr Barbarę Muszyńską programów i scenariuszy lekcji językowych dla I i II etapu edukacyjnego. Dr Barbara Muszyńska, to pracownik akademicki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalistka w nauczaniu języków obcych, szczególnie w kontekście edukacji dwujęzycznej i różnojęzycznej, autorka wielu publikacji, w tym także opracowanych dla ORE. Zestawy narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego #FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Odejście od obowiązkowych prac domowych z zestawami narzędzi edukacyjnych

Część 1: języki obce „Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie” (Mahatma Gandhi) Przyzwyczajenie i zmiana. Te dwa elementy są nieodłączną częścią naszego życia. Przyzwyczajenie do tego, co znamy daje nam poczucie bezpieczeństwa. Zmiana, choć towarzyszy nam na co dzień, często wywołuje w nas niechęć, opór, a nawet lęk przed tym, co nieznane. Skoro jednak zmiany są nieuchronne, warto potraktować je jako wyzwanie i źródło nowych możliwości i podejście takie […]

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa został opracowany i zaktualizowany na podstawie zmian dokonanych w podstawie programowej. Składa się z narzędzi edukacyjnych, takich jak: programy nauczania, poradnik metodyczny zawierający scenariusz lekcji, interdyscyplinarne projekty edukacyjne, narzędzia do pomiaru dydaktycznego i do ewaluacji kompetencji kluczowych, zawiera również nowoczesne metody nauczania i uczenia się. Proponowane materiały dydaktyczne są dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb osób nauczających i uczących się, co eliminuje […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa