Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci w wieku 3-6 lat

„Moje pierwsze europejskie portfolio językowe” jest adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Jego zadaniem jest nauczyć dziecko obserwacji procesu uczenia się i poznawania innych kultur i języków. Dodatkowo portfolio ułatwia dziecku oraz innym osobom zainteresowanym edukacją dziecka ocenę umiejętności językowych. Portfolio ma zmotywować dzieci do dalszej nauki, nie tylko na zajęciach językowych, ale również poza nimi (w trakcie podróży, lektur, rozmów z innymi ludźmi). Dzięki obserwacji tego, czego i jak się można uczyć, dzieci nabywają umiejętność dostrzegania i oceniania własnych postępów w nauce. Takie pozytywne budowanie obrazu własnej osoby sprzyja rozwojowi dziecka i wzmacnia jego motywację do nauki.

EPJ dla dzieci w wieku 3-6 lat zawiera:

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa