Otwarty konkurs grantowy – informacja

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz do składania wniosków w ramach projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Cel projektu

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach, przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs grantów dla organów prowadzących publiczne placówki doskonalenia nauczycieli (pdn) i biblioteki pedagogiczne (bp) na poniższe działania:

  • Kategoria 1. Doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry pdn i bp oraz szkolenia dla nauczycieli (128 grantów)
  • Kategoria 2. Doposażenie w sprzęt dla pdn i bp oraz szkolenia dla nauczycieli (64 granty)
  • Kategoria 3. Szkolenia dla kadry pdn i bp oraz szkolenia dla nauczycieli (22 granty)
  • Kategoria 4. Szkolenia dla nauczycieli (20 grantów).

Nabór wniosków grantowych będzie prowadzony w rundach. Pierwsza runda rozpocznie się 17 listopada 2020 r. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez generator wniosków

Harmonogram naborów wniosków grantowych (pdf. 186 KB)

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa