Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego (ZJST) – Kontakt

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Zespół Projektu po stronie ORE

Dorota Jastrzębska
Kierownik projektu
dorota.jastrzebska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-43

Piotr Matuszak
Ekspert merytoryczny
piotr.matuszak@ore.edu.pl

tel. 22 570-83-42

Aleksandra Joniec-Kur
Menadżer projektu
aleksandra.joniec-kur@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-41

Zespół Projektu po stronie ZMP

Alicja Grenda
Kierownik projektu
alicja.grenda@zmp.poznan.pl
tel. 601 795 697

Ewa Ziółkowska
Ekspert merytoryczny
ewa.ziolkowska@zmp.poznan.pl
tel. 605 552 472

Szymon Więsław
Ekspert ds. zarządzania edukacją w JST
szymon.wieslaw@zmp.poznan.pl
tel. 505 155 598

Joanna Dmyterko
Specjalista ds.rozliczania projektu
joanna.dmyterko@zmp.poznan.pl
tel. 607 586 887

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa