Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)

WWRD w teorii

WWRD w świetle prawa

Narzędzia

Wykaz literatury z obszaru WWRD

Konferencje/seminaria /materiały

Prezentacje ze szkoleń dla Liderów ds. WWR

Materiały ze spotkań z przedstawicielami WOKRO (Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy)

Materiały pokonferencyjne:

Prezentacje po konferencji – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka początkiem efektywnej edukacji:

Publikacje

Nowy projekt WSPE pn. „Wspieranie zespołów WWRD przez Liderów, upowszechnianie programu „WWRD w środowisku rodzinnym”

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa