Kontakt – ORE

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
tel. 22 345 37 00, fax 22 345 37 70
e-mail: sekretariat@ore.edu.pl
NIP 7010211452
REGON 142143583

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ORE na ePUAP: /ORE_epuap/SkrytkaESP

Korespondencja dotycząca kształcenia ogólnego, zawodowego oraz realizacji projektów

Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
tel. 22 345 37 00, fax 22 345 37 70

Korespondencja dotycząca pomocy psychologiczno – pedagogicznej, edukacji włączającej

ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
tel. 22 570 83 00 fax 22 570 83 15
e-mail: sekretariat.polna@ore.edu.pl

Inspektor ochrony danych (IOD)

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa