Przykładowe plany nauczania – 2017

Szkolne plany nauczania i plany realizacji kształcenia zawodowego

 1. W czteroletnim technikum w klasie I obowiązuje:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. 2012 poz. 204 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622)
  • Rozporządzenie z 31 marca 2017r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)
 2. W trzyletniej branżowej szkole I stopnia w klasie I (na podbudowie gimnazjum) obowiązuje:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 r. poz.703, zał. 7 );
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622)
  • Rozporządzenie z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)

Przykładowe szkolne plany nauczania dla czteroletniego technikum oraz plany realizacji kształcenia zawodowego dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum

Przedmiotowe kształcenie zawodowe

Asystent fryzjera 932919

Betoniarz-zbrojarz 711402

Elektromechanik 741201

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

Elektronik 742117

Elektryk 741103

Fotograf 343101

Magazynier-logistyk 432106

Mechanik motocyklowy 723107

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

Mechatronik 742118

Modelarz odlewniczy 721104

Monter izolacji budowlanych 712401

Monter kadłubów jednostek pływających 721406

Monter konstrukcji budowlanych 711102

Monter nawierzchni kolejowej 711603

Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

Murarz-tynkarz 711204

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209

Operator maszyn i urządzeń hutniczych 812121

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115

Pracownik pomocniczy krawca 932915

Pracownik pomocniczy mechanika 932916

Pracownik pomocniczy stolarza 932918

Pracownik pomocniczy ślusarza 932917

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808

Technik budownictwa 311204

Technik budowy dróg 311216

Technik budowy jednostek pływających 311942

Technik ceramik 311944

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 311217

Technik elektronik 311408

Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411

Technik elektryk 311303

Technik geodeta 311104

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943

Technik fotografii i multimediów 343105

Technik hutnik 31170

Technik informatyk 351203

Technik inżynierii sanitarnej 311218

Technik logistyk 333107

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515

Technik mechatronik 311410

Technik odlewnik 311705

Technik pojazdów samochodowych – na podbudowie MG.12 311513

Technik pojazdów samochodowych – na podbudowie MG.18 311513

Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412

Technik spedytor 333108

Technik teleinformatyk 351103

Technik telekomunikacji 352203

Technik tyfloinformatyk 351204

Technik weterynarii 324002

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931

Technik-włókiennik 311932

 

Akty prawne

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych (Dziennik Ustaw 2017 r. poz.703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły  I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (PDF: 112 KB)

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (PDF: 114 KB)

Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (PDF: 124 KB)

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (PDF: 99,6 KB)

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (PDF: 100 KB)

Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (PDF: 69,3 KB)

Ramowy plan nauczania dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (PDF: 85,1 KB)

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa