Dodatkowy konkurs grantowy – informacja

W związku z niewyczerpaniem alokacji środków grantowych w Konkursie grantowym nr 1/SCWE2/KZ/2021, zgodnie z § 5 pkt. 6 Procedury realizacji przedsięwzięcia grantowego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza dodatkowy nabór wniosków grantowych.

Utworzone w konkursie Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) staną się jednym z rozwiązań na rzecz wdrażania wysokiej jakości edukacji włączającej dla wszystkich uczniów.

Do udziału w konkursie zapraszamy organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne przedszkola specjalne lub szkoły specjalne lub placówki specjalne, tj.: młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW), młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS), specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW).

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą naboru Grantobiorców oraz zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych na realizację SCWEW. Wnioski aplikacyjne należy składać poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej https://witkac.pl/Account/Login

Nabór wniosków w konkursie grantowym SCWEW prowadzony będzie w terminie od 24 września do 7 października 2021 r. do godz. 16.00

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, załącznikami oraz instrukcją wypełnienia formularza aplikacyjnego.

Zapytania dot. konkursu prosimy kierować na adres: scwew2@ore.edu.pl

Zapraszamy także na spotkanie informacyjne online dla przedstawicieli organów prowadzących publiczne oraz niepubliczne szkoły i placówki specjalne, które odbędzie się 30.09.2021r. w godz. 12.00–15.00.
Rejestracja na spotkanie za pomocą formularza elektronicznego.

W zakresie konkursu i wniosku aplikacyjnego informacji telefonicznych udzielają:

  • Ewa Broma-Bąk – tel. 22 570 83 29
  • Agnieszka Suśniak – tel. 22 570 83 47
  • Justyna Ilczuk – tel. 22 570 83 56

W zakresie Modelu SCWEW informacji telefonicznych udzielają:

  • Wioletta Jaskólska – tel. 22 570 83 20
  • Jolanta Nawrocka – tel. 22 570 83 55
  • Maria Kazimierczak – tel. 22 570 83 44

W zakresie programu PFRON informacji telefonicznych udziela:

Anna Irena Sigłowy – tel. 22 5055487

Szczegółowa informacja dot. Programu PFRON

Dokumentacja konkursowa

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa