Patronaty 2019

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce
Program edukacyjny „Drogowe ABC” Polski Czerwony Krzyż marzec–czerwiec 2019
cała Polska
Łódzki Kongres Edukacyjny – współczesne oblicza szkoły Kuratorium Oświaty w Łodzi 5 marca 2019
Łódź
XVIII Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w  Halowej Piłce Nożnej – Borowie 2019 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu 6–7 kwietnia 2019
Borowie
VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w szkole. Normy + miasto = Smart City” Polski Komitet Normalizacyjny 15 marca 2019

Warszawa

Konferencja „Partnerzy
w kształceniu zawodowym”
Samorządowe Centrum Doradztwa  i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 14 marca 2019

Siedlce

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Zafascynowani talentami. Skuteczne wspieranie rozwoju dzieci zdolnych” Zespół Szkół nr 12 w Lublinie 6 kwietnia 2019

Lublin

Konferencja informacyjno-upowszechniająca „Edukacja włączająca – alternatywa i przestrzeń dla rozwoju” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie 29 marca 2019

Włodawa

Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 2 Fundacja INUP kwiecień–czerwiec 2019

Rzeszów

VIII PRZETWORNIK Ogólnopolski Przegląd Twórczości Młodzieży dla podopiecznych MOW i MOS Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Trzebież 26–28 maja 2019 Trzebież
VI przegląd innowacji i twórczości
w edukacji
Akademia Innowacji i twórczości w edukacji 29 maja 2019 Łódź
Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2018/2019 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi 14 czerwca 2019
Łódź
Ogólnopolska konferencja „Kompetencje przyszłości. Eksperci programowania na start” Wyższa Szkoła Humanitas 4 czerwca 2019 Sosnowiec
Konferencja szkoleniowa z warsztatami dla nauczycieli „Zadania i możliwości szkoły w zakresie kształtowania postaw patriotycznych uczniów” Wydział Historyczny i Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora 7 czerwca 2019 Pułtusk
Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi
6 października 2019 Tuchola
„Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna”
Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu
październik 2019 – marzec 2020
cała Polska
„Wojewódzkie Forum Kształcenia Zawodowego”
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
20 września 2019 r. Łódź
„Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej”

Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

18 października 2019 r. Kraków
VII edycja Olimpiady Solidarności Dwie dekady historii

Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku

rok szkolny 2019/2020
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

Learnetic SA

rok szkolny 2019/2020
cała Polska
Akademia Umiejętności Eurocash – projekt na rzecz promocji zawodu Sprzedawcy w szkołach zawodowych/branżowych oraz technikach

Akademia Umiejętności Eurokash sp. z o.o.

1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.
X Multimedialny Ogólnopolski i VI Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych

Przedszkole Nr 317 „Smykolandia” w Warszawie

grudzień 2019 r. – marzec 2020 r.
cała Polska
„Niebanalnie o giełdzie – 2 edycja”

Fundacja GPW

od 18 stycznia do 30 października 2020 r.
cała Polska
druga edycja programu edukacyjnego „Drogowe ABC”

Polski Czerwony Krzyż

od marca do czerwca 2020 r. w przedszkolach na terenie Polski.
„Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 3”

Fundacja Przedsiębiorczości Revas

od marca do czerwca 2020 r.  Rzeszów

 

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa