Patronaty 2020

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce
X Dzielnicowe Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu Szkoła Podstawowa nr 82
w Warszawie
11.03.2020 r.
XIX Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 29–29 marca 2020 r.
Borowie
IX Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” Polski Komitet Normalizacyjny 20 marca 2020 r. Warszawa
II Konferencja Naukowa „Twórcza resocjalizacja możliwością usamodzielnienia” Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamienne 26–27.03.2020 Skarżysko-Kamienna
I Międzynarodowa Edycja V Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie” Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim październik 2020 zasięg międzynarodowy
w placówkach oświatowych
Targi Edukacyjne Targi Lublin S.A. 5–6.03.2020
Lublin
XVI Festiwal Nauki Akademia WSB  9–15 marca 2020 r.

Dąbrowa Górnicza,
Cieszyn,
Kraków,
Żywiec

Konkurs na scenariusz zajęć o tematyce patriotycznej Instytut Badań w Dyscyplinie Historia AFiB 01.3–31.05.2020 r. Pułtusk
Ferdydurke (nadal) niedostosowana,
czyli Gombrowicz do resocjalizacji
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach kwiecień – październik 2020 r. Herby
Konferencja LS Academy „Wyzwania kształcenia zawodowego w świetle zmian prawnych w 2019” LS Airport Services SA 19.03.2020 r.
Warszawa
Międzynarodowe Warsztaty Metodyczne „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w edukacji specjalnej” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie 4.06.2020 r.
Kraków
Wydarzenie online „Nauczyciel Przyszłości” Giganci Programowania sp. z o.o. 17-27.08.2020
Ogólnopolski program edukacji żywieniowo-kulinarnej „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” Fundacja Szkoła na Widelcu 2020/2021
Program profilaktyczny „Szkoły Wolne od Narkotyków” oraz gala „Kryształy Profilaktyki” Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej 1.10 – 31.12.2020

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa