Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Coś się kończy, coś się zaczyna – czyli finał projektów SCWEW

Po blisko 4 latach zakończyliśmy działania projektowe, związane z opracowaniem koncepcji SCWEW-ów. Był to czas, który dzisiaj wspominamy już z sentymentem, ale jak mówi wielu z nas, było to jednocześnie ogromne doświadczenie dla wszystkich jego uczestników. Zespoły projektowe ORE oraz zespoły 23 grantobiorców pokazały że wspólnie możemy zrobić więcej, a każdy głos w dyskusji jest potrzebny i ważny. Za nami 2 lata, których efekty potwierdziły ogromną potrzebę wsparcia przedszkoli i szkół […]

Podsumowanie projektu

30 września 2023 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zakończona została realizacja projektu pozakonkursowego grantowego Pilotażowe wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Realizacja obejmowała lata 2020-2023 i była bardzo ważnym krokiem w zakresie budowania Szkoły dla Wszystkich. Realizacja projektu była również ważna dla Ośrodka Rozwoju Edukacji jako Beneficjenta działania.  ORE  zadebiutował w roli grantodawcy i nabył doświadczenie […]

Zapraszamy do lektury 9. Numeru „Dyrektora Szkoły”

Źródło: wolterskluwer.com

Wszystkie osoby  zainteresowane nową formą wsparcia przedszkoli, szkół ogólnodostępnych w pracy z grupą, klasą zróżnicowaną zapraszamy do lektury inspirującego  artykułu pt. Nowa forma wsparcia szkół, pod redakcją Agnieszki Pietryki – kierownika projektów „Opracowanie Modelu SCWEW” i „Pilotażowe wdrożenia Modelu SCWEW”. Artykuł został opublikowany w bieżącym numerze czasopisma  Dyrektor Szkoły ( nr 9/2023). Materiał przybliża ideę i założenia działalności Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą […]

Zakończenie realizacji okresu trwałości SCWEW w 23 SCWEWach

Z dniem 30 września 2023 r. dobiega końca realizacja projektu pn. Pilotażowe wdrożenie Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). To ważny dzień także dla 23 Centrów, które przez 3 ostatnie miesiące w ramach trwałości projektu kontynuowały swoje działania na rzecz wspierania pracy przedszkoli i szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Realizowane były działania m.in. konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów, […]

Spotkanie sieci współpracy SCWEW w Łodzi

Od lipca do września 23 SCWEW-y realizują działania w związku z etapem zachowania trwałości. W tym czasie kontynuują działania projektowe w zakresie realizacji wsparcia na rzecz środowiska szkolnego. 20 września 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy z cyklu  “Podwieczorki na Dziewanny”, które zgromadziło liczne grono uczestników współpracujących ze SCWEW w Łodzi. Byli to przedstawiciele przedszkoli i szkół biorących udział w projekcie grantowym, partnerzy SCWEW oraz osoby zainteresowane wymianą doświadczeń […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa