Oferta doskonalenia Wydziału Doradztwa Zawodowego

w roku szkolnym 2023/2024.

lp.NazwaCelAdresatTermin
1.Dobrostan psychiczny doradcy zawodowegowebinariumdoradcy zawodowi, specjaliści koordynujący/realizujący działania z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP)I kwartał 2024
2.Realizacja doradztwa zawodowego na przedmiotach kształcenia ogólnego i zawodowego na wybranych przykładach.webinariumdyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, specjaliści koordynujący/realizujący działania z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP), nauczyciele kształcenia zawodowego i ogólnego, placówki kształcące w zawodzie, specjaliści
II kwartał 2024
3.Staż uczniowski jako forma nabywania umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracykonferencjadyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, specjaliści koordynujący/realizujący działania z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP), nauczyciele kształcenia zawodowego i ogólnego, placówki kształcące w zawodzie, specjaliściII kwartał 2024
5.Sieć współpracy i samokształcenia Doradca Zawodowysiećdoradcy zawodowi, specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP)cały rok
6.Zawody szkolnictwa branżowego - dlaczego warto się w nich kształcić?Konferencja on-line/ stacjonarnadoradcy zawodowi, specjaliści koordynujący/realizujący działania z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP), nauczyciele kształcenia zawodowego i ogólnego, placówki kształcące w zawodzie, specjaliściII kwartał 2024
7.Aktualizacja publikacji pn. Standardy jakości kształcenia zawodowego, w wersji polskiej i obcojęzycznejpublikacja elektronicznadoradcy zawodowi, specjaliści koordynujący/realizujący działania z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP)zadanie realizowane w roku szkolnym
2023/2024
8.Prowadzenie merytoryczne portalu doradztwo.ore.edu.plportaldoradcy zawodowi, specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego (PDN, BP, PPP)cały rok

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa