Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole − Etapy realizacji projektu

Etapy realizacji projektu „Uczniowie z zaburzeniami zachowania w szkole. Współpraca w budowaniu strategii pomocy”:

 • czerwiec 2010 – szkolenie pierwszych realizatorów, 20 osobowej grupy reprezentantów poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli z 11 województw – GRUPA I;
 • lipiec – grudzień 2010 – pilotażowa realizacja szkoleń dla nauczycieli, nadsyłanie sprawozdań do ORE. Doskonalenie nauczycieli miało formę szkoleń dla rad pedagogicznych i warsztatów. W obu formach udział wzięło 944 nauczycieli;
 • maj 2011 – superwizja oraz doskonalenia grupy psychologów i pedagogów – uczestników kursu zorganizowanego w czerwcu 2010 r.;
 • utworzenie na stronie ORE Listy realizatorów szkoleń kaskadowych w poszczególnych województwach, realizatorzy prezentują metodę A. Karasowskiej i uczą nauczycieli i specjalistów w szkołach i placówkach oświatowych budowania strategii pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania,
 • październik 2011 – szkolenie grupy realizatorów. Uczestniczyło 21 osób, reprezentanci 14 województw zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach doskonalenia nauczycieli – GRUPA II;
 • listopad 2011 – kwiecień 2012 realizacja szkoleń dla nauczycieli, nadsyłanie sprawozdań do ORE. Raport z realizacji pilotażowych szkoleń – maj 2012.
 • maj 2012 – superwizja oraz część II szkolenia dla uczestników kursu doskonalącego organizowanego w październiku 2011;
 • październik 2012 – szkolenie kolejnej grupy realizatorów – GRUPA III;
 • listopad 2012 – marzec 2013 realizacja szkoleń dla nauczycieli,
 • kwiecień 2013 – superwizja i II cz. z cyklu szkoleń „Wychowanie do odpowiedzialności”,
 • kwiecień 2013 – maj 2014r.- szkolenia w regionach, sprawozdania z realizacji szkoleń
 • czerwiec 2014 – II superwizja i III cz. szkolenia „Współpraca z rodzicami”,
 • czerwiec 2014 – wrzesień 2015r.- szkolenia w regionach,
 • wrzesień 2015 – nowa grupa realizatorów – GRUPA IV – 19 uczestników (psycholodzy i pedagodzy poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli), reprezentanci z 15 województw,
 • grudzień 2015 – kolejny raport z realizacji szkoleń w regionach,
 • wrzesień 2015 – czerwiec 2016- szkolenia kaskadowe w regionach dla nauczycieli i specjalistów w szkołach, zapoznanie nauczycieli z metodą budowania strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania, przesyłanie raportów z realizacji szkoleń w poszczególnych województwach.
 • czerwiec 2016 – superwizja i II cz. szkolenia dla GRUPY IV „Wychowanie do odpowiedzialności”,
 • czerwiec 2016 – dodanie kolejnych realizatorów do listy na stronie ORE, lista realizatorów została stworzona, aby dyrektorzy szkół mogli zamawiać szkolenia z tematyki budowania strategii pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania,
 • czerwiec 2016 – grudzień 2016 – szkolenia kaskadowe w regionach, sprawozdania z realizacji szkoleń,
 • styczeń 2017 – superwizja i III. cz. szkolenia dla realizatorów nt. „Współpraca z rodzicami ucznia przejawiającego zaburzenia zachowania”,
 • styczeń 2017 – czerwiec 2017 – realizacja szkoleń w regionach,
 • czerwiec 2017 – konferencja i raport z realizacji szkoleń w projekcie WSPE Uczeń z zaburzeniami zachowania.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa