Projekt Euroguidance/Eurodoradztwo

Projekt zakończył się z dniem 31.12.2020 r.


Euroguidance wspiera edukacyjną i zawodową mobilność oraz rozwój poradnictwa zawodowego w Europie. Sieć działa w ponad 34 krajach.

Wszystkie centra Euroguidance dzielą dwa wspólne cele:

  • promowanie europejskiego wymiaru poradnictwa
  • zapewnienie wysokiej jakości informacji na temat poradnictwa przez całe życie i mobilności w celach edukacyjnych.

Główną grupą docelową Euroguidance są doradcy zawodowi oraz twórcy polityki zarówno z sektora edukacji jak i pracy we wszystkich krajach europejskich.

Priorytety dotyczące aktywności i konkretnych zadań realizowanych przez centra, są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego z krajów.

W Polsce funkcjonują dwa centra Euroguidance – jedno w resorcie pracy, w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa  Rozwoju, Pracy i Technologii, drugie w resorcie edukacji, w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje działania w projekcie na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Resort edukacji
Ministerstwo Edukacji i Nauki
00-918 Warszawa
AL.J.CH. Szucha 25
sekretariat.dskkz@men.gov.p 
www.eurodoradztwo.praca.gov.pl

Resort pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa
+48 22 461 64 00
sekretariat.drp@mrpips.gov.pl
www.eurodoradztwo.praca.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji
00-478 Warszawa
Aleje Ujazdowskie 28
www.ore.edu.pl
euroguidance.pl

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa