Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl – Kontakt

Lidia Puławska
Kierownik projektu
e-mail: lidia.pulawska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 10

Halina Tarasiewicz-Hunter
Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
e-mail: halina.tarasiewicz-hunter@ore.edu.pl
tel: 22 345 37 09

Joanna Maksimiuk
Główny ekspert merytoryczny ds. kształcenia zawodowego
e-mail: joanna.maksimiuk@ore.edu.pl

Renata Kukiełko
Główny ekspert merytoryczny ds. doradztwa zawodowego
e-mail: renata.kukielko@ore.edu.pl

Marta Godzimirska-Dybek
Główny ekspert merytoryczny ds. doradztwa zawodowego
e-mail: marta.godzimirska-dybek@ore.edu.pl

Mateusz Stachura
Ekspert ds. dostępności treści internetowych WCAG
e-mail: mateusz.stachura@ore.edu.pl

Paulina Witczak
Referent ds. realizacji zadań:
Eksperta merytorycznego ds. analiz i raportów w obszarze szkolnictwa branżowego
Eksperta ds. monitorowania szkolnictwa branżowego
Eksperta ds. prowadzenia portalu infozawodowe.men.gov.pl
e-mail: paulina.witczak@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 48

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa