Wydział Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji – zadania

Do zadań Wydziału Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji (WKCP) należy w szczególności:

 1. Planowanie strategii informacyjno-promocyjnej Ośrodka.
 2. Realizacja działań informacyjnych poprzez prowadzenie serwisów internetowych ORE, intranetu, Biuletynu Informacji Publicznej i obsługę kanałów komunikacji z odbiorcami.
 3. Upowszechnianie informacji dotyczącej rezultatów i produktów wypracowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne Ośrodka.
 4. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, poprzez  upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych.
 5. Wspieranie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych poprzez tworzenie narzędzi opartych na nowych technologiach oraz zarządzanie platformami kształcenia na odległość, w tym Moodle.
 6. Wsparcie informatyczne innych komórek Ośrodka w utrzymaniu platform i portali edukacyjnych, oraz tworzeniu zestawień statystycznych, baz danych i narzędzi badawczych.
 7. Obsługa systemu zarządzania treścią portali: doskonaleniewsieci.pl, doradztwo.ore.edu.pl, i inne zasoby na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
 8. Administrowanie treścią i wsparcie użytkowników systemów wdrożonych w ramach realizacji projektu POPC: system finansowo-kadrowy, Wirtualna Przestrzeń Robocza.
 9. Realizacja zadań koordynatora dostępności ORE.
 10. Zapewnienie dostępności serwisów internetowy Ośrodka zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej, między innymi poprzez nadzór i współpracę z wykonawcami systemów.
 11. Zapewnienie optymalnego funkcjonowania platform, w tym Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, integracja produktów projektów pozakonkursowych i konkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnejl.
 12. Zapewnienie trwałości rezultatów i produktów projektów prowadzonych w Ośrodku, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym portali edukacyjnych i repozytoriów.
 13. Administrowanie i rozbudowa stron internetowych, intranetu, Biuletynu Informacji Publicznej.
 14. Rozbudowa i administrowanie systemem elektronicznej rekrutacji i innymi narzędziami internetowymi Ośrodka, w tym opracowywanie procedur użytkowania.
 15. Administrowanie i doskonalenie zasobów oraz funkcjonalności platformy edukacyjnej Moodle oraz wsparcie techniczne innych komórek organizacyjnych Ośrodka w prowadzeniu kształcenia na odległość.
 16. Koordynacja działań związanych z przyznawaniem honorowego patronatu ORE.
 17. Wspieranie komórek organizacyjnych Ośrodka w upowszechnianiu ich działań poprzez:
 • organizowanie konferencji, szkoleń, wizyt delegacji zagranicznych,
 • udział w przedsięwzięciach edukacyjnych
 • opracowywanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.

 

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa